اشكور ((لياسي-ولني))

اطلاعات محل-اخبار-آداب و تصاویر زیبا

 

 

 

قسمتی ازسفره عقد امروزی  سفره ها ز وزبه روز زیبا تر و خوشرنگ تر میشوند

 

+نوشته شده در دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت0:9توسط مهدي عباسي لياسي | |

+نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت0:32توسط مهدي عباسي لياسي | |

+نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت0:25توسط مهدي عباسي لياسي | |

 

گوشه ای از مراسم ده اول محرم در مسجد ولنی در سال گذشته

 

 

مقبره شهید محمدپور در ولنی

+نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت22:28توسط مهدي عباسي لياسي | |

لیاسی در میان کوههای البرز مرکزی با ارتفاع حدود 3000 متری قرار دارد

 

عکس شهیدان وطن

+نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت15:23توسط مهدي عباسي لياسي | |

 آقای تقی عباسی با نوه اش

یکی از قدیمی ترین رادیو های لیاسی

 یکی از رادیوهای قدیمی لیاسی مربوط به آقای علی اکبر عباسی لیاسی 

+نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت15:13توسط مهدي عباسي لياسي | |

+نوشته شده در یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت23:17توسط مهدي عباسي لياسي | |

عکس از فرهنگ کرمی

 

 

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت1:4توسط مهدي عباسي لياسي | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت0:57توسط مهدي عباسي لياسي | |

عکس از فرهنگ کرمی

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت0:51توسط مهدي عباسي لياسي | |