اشكور ((لياسي-ولني))

اطلاعات محل-اخبار-آداب و تصاویر زیبا

عکس از فرهنگ کرمی

 

 

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت1:4توسط مهدي عباسي لياسي | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت0:57توسط مهدي عباسي لياسي | |

عکس از فرهنگ کرمی

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت0:51توسط مهدي عباسي لياسي | |

+نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت0:44توسط مهدي عباسي لياسي | |

سلام بر همه اشکوریهای عزیز امیدوارم با آب و هوای خوبی که دارین و ما از آن محروم هستیم لذت ببرین و ما را دعا کنین که روزی بتونیم برای اونجا قدم مثبتی ورداریم خوب زیستن حق طبیعی هر کس است حتی اگر در بدترین مناطق دنیا یا بهترین منطقه آن زندگی میکنید خوب زندگی کنید خوب زندگی کنید خوب زندگی کنید خوب بودن را یک وظیفه بدانیم نه یک لطف نسبت بهم.

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت23:33توسط مهدي عباسي لياسي | |

آقای حسن شهوری از دوستان دوره سربازی سال 1372

+نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت16:16توسط مهدي عباسي لياسي | |

از راست آقایان:صدرایی،عبدالله زاده،عباسی،پرک،نصیر ناتری.1388

+نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت23:51توسط مهدي عباسي لياسي | |


ایستگاه لیاسی در پایین خانه قاسم خان

مراسم ختم آقای اکبر عباسی در لیاسی
مراسم ختم آقای علی اکبر عباسی لیاسی

.

آقای تقی لواسری از ساکنان تابستانی لواسر +نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت23:38توسط مهدي عباسي لياسي | |

+نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت22:49توسط مهدي عباسي لياسي | |
دریاچه ولشت کلاردشت نوروز 93

+نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت22:42توسط مهدي عباسي لياسي | |